Przejdź do treści

Instrukcja INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU

spis treści


| Wstęp
| Wskazówki ogólne
| Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
| Montaż i podłączenie
| Mycie i konserwacja
| Ochrona środowiska
| Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

WSTĘP

Dziękujemy za zaufanie i gratulujemy zakupu wysokiej jakości produktu LEDWORDS® z serii 3D LED LIGHT GRAPHIC™. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby produkt ten cieszył oczy swoim urokiem i służył jak najdłużej.

Więcej informacji na temat naszych wyrobów znajduje się na naszej stronie internetowej www.ledwords.pl . Zapraszamy również do naszego sklepu www.ledwords.eu . Znajduje się tam wiele bardzo ciekawych i gotowych produktów z możliwością szybkiej wysyłki.

InstrukcjaWAŻNE! Po rozpakowaniu należy sprawdzić stan produktu. Nie podłączać, jeśli urządzenie zostało uszkodzone podczas transportu.

Instrukcja WSKAZÓWKI OGÓLNE

Instrukcja ta została przygotowana na podstawie produktu w formie okręgu. Zależnie od modelu kształt produktu może być inny niż okrąg. W takim przypadku należy postępować analogicznie podczas montażu. Kształt nie zmienia zasad montażu i obsługi.

 • Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zapoznanie się z informacjami w niej zawartymi pozwoli właściwie i bezpiecznie korzystać z produktu. Instrukcję obsługi i montażu należy zachować do późniejszego wglądu. Bezpieczeństwo działania produktu zapewnia tylko prawidłowy montaż zgodnie z instrukcją montażu. Monter jest odpowiedzialny za prawidłowe działanie w miejscu instalacji. Wyrób jest przeznaczony do montażu na ścianie lub suficie, wewnątrz lub na zewnątrz budynku. Przewidywanym miejscem eksploatowania wyrobu jest ściana wewnętrzna budynku, montaż na przygotowany uchwyt oraz podłączenie przewodu z wtyczką.
 • InstrukcjaUWAGA! Standardowo zainstalowany uchwyt szybkiego montażu pozwala na samodzielne zamontowanie produktu tylko do wewnętrznej ściany w budynku (przystosowanie do warunków wewnętrznych).
 • Warunkiem montażu produktu z uwzględnieniem jego rozkręcenia (montaż na suficie lub na zewnątrz budynku) jest instalacja przeprowadzona przez specjalistę z odpowiednimi uprawnieniami (instalator elektryczny). Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym montażem przez osoby nieupoważnione.
 • Wyrób posiada możliwość współpracy ze sterownikami, które automatyzują włączanie i wyłącznie podświetlenia o określonych porach np. automaty zmierzchowe.
 • Napięcie zasilające powinno wynosić od 110V do 230V. Wtyczka zasilająca jest typu europejskiego. Dla podłączenia do innych gniazdek, można zastosować odpowiedni adapter lub wymienić wtyczkę.

Instrukcja UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

 • Produkt ten przeznaczony jest jako efektowna dekoracja świetlna do montażu na ścianie lub suficie, wewnątrz lub na zewnątrz budynku. Standardowo zainstalowany uchwyt montażowy pozwalana samodzielne zamontowanie produktu tylko do ściany, wewnątrz budynku. W wyprowadzonym przewodzie zainstalowana jest na końcu zwykła, prosta wtyczka posiadająca dwa bolce o rozstawie 19mm. Jeśli wtyczka nie pasuje do zamontowanego w ścianie gniazdka należy nabyć specjalny adapter (dostępny w sklepie internetowym) lub zamienić wtyczkę samodzielnie na dowolnego typu. Przeprowadzenie montażu z rozkręcaniem produktu możliwe jest tylko przez osoby wykwalifikowane, znające się na elektryce. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym montażem, przeróbkami lub błędną obsługą. Nieprawidłowo przeprowadzany montaż stanowi zagrożenie porażenia prądem lub upadkiem produktu.
 • Bezpieczeństwo podczas użytkowania zapewnia tylko prawidłowe zamontowanie zgodne z instrukcją montażu. Monter odpowiada za prawidłowe działanie w miejscu instalacji wyrobu.
 • Produkt nie jest przeznaczony do obsługi przez dzieci oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także przez osoby, które nie posiadają dostatecznej wiedzy i doświadczenia z obsługą urządzeń elektrycznych. Produkt mogą obsługiwać jedynie osoby świadome związanych z tym zagrożeń. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z produktem! Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one ukończone 15 lat i są nadzorowane przez osobę dorosłą. Dzieci poniżej 8 roku życia nie powinny zbliżać się do produktu a w szczególności do jego przewodu zasilającego.

Instrukcja MONTAŻ I PODŁĄCZENIE

 • WAŻNE! Przed rozpoczęciem wiercenia pod kołki montażowe, należy upewnić się, że w obszarze nawierceń nie ma żadnych przewodów elektrycznych lub innych przewodów lub rur, które mogłyby ulec uszkodzeniu.
 • WSKAZÓWKI DO MONTAŻU: Produkt jest w 3D, czyli składa się z frontu, boku oraz pleców. Front z bokiem (ramą) jest na stałe połączony i tworzy klosz(pokrywę frontową). Rozbieralna jest tylko pokrywa tylna. Należy ją zdjąć i w pierwszej kolejności przymocować do ściany lub sufitu.
 • W pokrywie tylnej można wiercić otwory pod kołki montażowe tylko w stosownych miejscach. Istnieje możliwość wprowadzenia i zainstalowania wystającego ze ściany przewodu (jeśli taki jest). Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić instalacji LED!
Instrukcja
ZABUDOWA TYLNA
Instrukcja
KLOSZ

 • Aby zdjąć tylną pokrywę należy odkręcić wszystkie widoczne wkręty (Bit Ph1).
 • WAŻNA WSKAZÓWKA! W pokrywie tylnej można bezpiecznie wiercić otwory pod kołki montażowe oraz pod wystający ze ściany przewód (jeśli jest przygotowany).
Instrukcja

 • PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Ściana powinna być płaska, równa i odznaczać się dostateczną nośnością. Głębokość otworów musi być taka sama jak długość śrub. Kołki rozporowe muszą być pewnie osadzone. Dołączone śruby i kołki rozporowe są przeznaczone do litych ścian murowanych. W przypadku innego rodzaju ścian (np. płyty gipsowe, beton porowaty, cegła Poroton) należy zastosować odpowiedni rodzaj materiału do mocowania. Dostępne są w sklepach budowlanych.
 • W pokrywie tylnej zainstalowane są moduły LED oraz zasilacz 12V. Jedna strona jest połączona z modułami na stałe (część integralna). Druga strona jest wyjściem przygotowanym do podłączenia prądu.
Instrukcja

Instrukcja
 • Przykręć tylną osłonę do ściany lub sufitu. Użyj odpowiednich kołków rozporowych.
 • W pokrywie tylnej można wiercić otwory pod kołki montażowe tylko w bezpiecznych miejscach tak, aby nie uszkodzić instalacji LED!

 • Po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności instalacyjnych należy nałożyć pokrywę frontową i przykręcić wszystkie wkręty.

  WAŻNE! Pokrywa jest delikatna i należy zachować szczególną ostrożność. Pokrywa musi być dobrze spasowana (tak jak przed rozebraniem), aby do wnętrza nie przedostawała się woda!
Instrukcja

Należy pamiętać o wkrętach!

Instrukcja

Instrukcja MYCIE I KONSERWACJA

 • Powierzchnie wyrobu są bardzo wrażliwe. Podczas mycia należy unikać agresywnych środków czyszczących. Produkt należy myć delikatnie i ręcznie przy użyciu ściereczki z mikro fibry. Papier może porysować powierzchnie. Zalecamy używania ciepłej wody z płynem do mycia naczyń. Aby uniknąć uszkodzenia różnego rodzaju powierzchni na skutek zastosowania nieodpowiednich środków czyszczących, należy przestrzegać wskazówek zawartych w poniższych zaleceniach.
 • Do mycia produktu nie należy używać:
  • żrących środków czyszczących ani środków do szorowania, np. proszku ani mleczka do szorowania
  • środków czyszczących o dużej zawartości alkoholu,
  • szorstkich gąbek i druciaków,
  • myjek wysokociśnieniowych i parowych,
  • rozpuszczalników,
  • agresywnych uniwersalnych środków czyszczących.

InstrukcjaOSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo uszkodzenia produktu i zwarcia! Nie wolno używać do mycia wyrobu myjek wysokociśnieniowych ani parowych.

Instrukcja OCHRONA ŚRODOWISKA

Produkt charakteryzuje się wysoką efektywnością energetyczną (LED). Niniejszy rozdział zawiera porady dotyczące eksploatacji urządzenia w sposób umożliwiający oszczędzanie energii oraz prawidłowej utylizacji.

Wskazówka: Podczas użytkowania urządzenia na zewnątrz, sugerujemy nie włączać podświetlenia w ciągu dnia, gdyż światło dzienne niweluje efekt świecenia się produktu (różnica jest zwykle mało zauważalna). Proponujemy zamontować automat zmierzchowy lub inny sterownik, który automatyzuje włączanie i wyłączanie podświetlenia o optymalnych porach.

UTYLIZACJA ZUŻYTEGO PRODUKTU:

Zużyty produkt należy usunąć zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego rodzaju wyrobu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych konsekwencji dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania tego typu urządzeń. Wspólnie dbajmy o środowisko!

Instrukcja WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Po rozpakowaniu należy sprawdzić stan produktu. Nie podłączać, jeśli produkt został uszkodzony podczas transportu. Bezpieczeństwo eksploatacji produktu zapewnia tylko prawidłowy montaż, zgodny z instrukcją montażu. Monter jest odpowiedzialny za prawidłowe działanie w miejscu instalacji.

Powierzchnie wyrobu są bardzo wrażliwe. Podczas instalowania należy postępować delikatnie, aby uniknąć niechcianych uszkodzeń. Produkt nieprawidłowo przymocowany, może spaść! Wszystkie elementy mocujące muszą być zamontowane starannie i dokładnie.

Uszkodzony produkt może prowadzić do porażenia prądem! Nigdy nie wolno włączać uszkodzonego urządzenia. Należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej i jak najszybciej wezwać serwis lub wysłać produkt do naprawy.

InstrukcjaUWAGA!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Nieprawidłowo przeprowadzane naprawy stanowią poważne zagrożenie. Wyłącznie osoby upoważnione mogą przeprowadzać naprawy i wymieniać uszkodzone elementy. Jeśli produkt jest uszkodzony, należy odłączyć go od prądu lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.

Nigdy nie wolno kręcić, zaginać ani zaciskać przewodu elektrycznego. Może dojść do uszkodzenia przewodu i zwarcia. Wszelkie przeróbki i modyfikacje konstrukcji mechanicznej produktu oraz jego układu elektrycznego są niebezpieczne i mogą być przyczyną nieprawidłowego działania. Nie wolno dokonywać żadnych zmian. Wszelkiego typu zmiany skutkują utratą gwarancji.

Po rozpakowaniu należy sprawdzić stan produktu. Nie podłączać jeśli urządzenie zostało uszkodzone podczas transportu.

InstrukcjaWAŻNE!

Światło emitowane przez moduły LED jest bardzo jaskrawe i może uszkodzić wzrok. Nie wolno patrzeć bezpośrednio na włączone moduły LED dłużej niż przez 100 sekund.

InstrukcjaOSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo uduszenia! Opakowanie jest niebezpieczne dla dzieci. Nie pozwalać dzieciom na zabawę opakowaniem!

Warto zaufać specjalistom. Dzięki temu zyskują Państwo gwarancję rzetelnej i profesjonalnej naprawy przy użyciu oryginalnych części zamiennych do danego produktu.

Formularz kontaktowy


Koszyk