Meteen naar de inhoud

Instructies GEBRUIKS- EN MONTAGEHANDLEIDING

inhoudsopgave


| Inleiding
| Algemene richtlijnen
| Beoogd gebruik
| Montage en aansluiting
| Reiniging en onderhoud
| Milieubescherming
| Belangrijke veiligheidsinstructies

INLEIDING

Wij danken u voor uw vertrouwen en feliciteren u met uw aankoop van een hoogwaardig LEDWORDS® product uit de 3D LED LIGHT GRAPHIC™ serie. Wij hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat dit product uw ogen behaagt met zijn charme en zo lang mogelijk meegaat.

Meer informatie over onze producten is beschikbaar op onze website www.ledwords.pl . U bent ook welkom in onze winkel www.ledwords.eu . Er zijn daar veel zeer interessante en kant-en-klare producten met de mogelijkheid van snelle verzending.

InstructiesBELANGRIJK! Controleer de toestand van het product na het uitpakken. Niet aansluiten als het apparaat tijdens het transport is beschadigd.

Instructies ALGEMENE RICHTSNOEREN

Deze instructies zijn opgesteld op basis van een product in de vorm van een cirkel. Afhankelijk van het model kan de vorm van het product verschillen van een cirkel. Als dit het geval is, gaat u tijdens de installatie op analoge wijze te werk. De vorm verandert niets aan de principes van montage en hantering.

 • Lees deze instructies zorgvuldig. Door u vertrouwd te maken met de informatie die het bevat, kunt u het product goed en veilig gebruiken. Bewaar deze gebruiksaanwijzing en montagehandleiding voor toekomstig gebruik. Alleen een correcte installatie volgens de installatiehandleiding garandeert een veilige werking van het product. De installateur is verantwoordelijk voor de juiste werking op de installatieplaats. Het product is bedoeld voor montage aan een muur of plafond, binnen of buiten. De beoogde plaats van gebruik van het product is de binnenmuur van een gebouw, montage op een voorbereide beugel en aansluiting van een kabel met een stekker.
 • InstructiesOPMERKING! Met de standaard geïnstalleerde snelmontagebeugel kan het product alleen aan een binnenmuur in het gebouw zelf worden gemonteerd (aanpassing binnenshuis).
 • Bij demontage (installatie aan het plafond of buiten het gebouw) mag het product alleen door een gekwalificeerde vakman (elektromonteur) worden geïnstalleerd. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste installatie door onbevoegden.
 • Het product is compatibel met controllers die het in- en uitschakelen van de achtergrondverlichting op specifieke tijden automatiseren, zoals automatische schemercontrollers.
 • De voedingsspanning moet tussen 110V en 230V liggen. De stekker is van het Europese type. Voor aansluiting op andere stopcontacten kan een geschikte adapter worden gebruikt of kan de stekker worden vervangen.

Instructies BEOOGD GEBRUIK

 • Dit product is bedoeld als opvallende lichtdecoratie voor wand- of plafondmontage, binnen of buiten. Met de standaard montagebeugel kan het product alleen aan de muur worden bevestigd, binnen het gebouw. Een standaard rechte stekker met twee 19 mm pinnen wordt geïnstalleerd aan het einde van de lead-out kabel. Als de stekker niet in een stopcontact past, moet een speciale adapter (verkrijgbaar in de webshop) worden aangeschaft of kan de stekker door de gebruiker zelf worden vervangen. De installatie met losschroeven van het product mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde personen met kennis van elektra. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste montage, wijziging of bediening. Bij onjuiste montage bestaat gevaar voor elektrische schokken of vallen van het product.
 • De veiligheid tijdens het gebruik is alleen gewaarborgd door een correcte installatie volgens de installatievoorschriften. De installateur is verantwoordelijk voor de juiste werking van het product ter plaatse.
 • Het product is niet bestemd voor gebruik door kinderen of personen met beperkte fitische, sensorische of geestelijke vermogens, of door personen met onvoldoende kennis van en ervaring met het omgaan met elektrische apparatuur. Het product mag alleen worden gebruikt door personen die zich bewust zijn van de risico's. Laat kinderen niet met het product spelen! Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij zij ten minste 15 jaar oud zijn en onder toezicht staan van een volwassene. Kinderen jonger dan 8 jaar mogen niet in de buurt van het product komen en zeker niet in de buurt van het netsnoer.

Instructies INSTALLATIE EN AANSLUITING

 • BELANGRIJK: Voordat u gaat boren voor het aanbrengen van pluggen, moet u ervoor zorgen dat er geen elektrische kabels of andere draden of leidingen zijn die in het boorgebied kunnen worden beschadigd.
 • INSTALLATIE TIPS: Het product is in 3D, dat wil zeggen dat het bestaat uit een voorkant, een zijkant en een achterkant. Het front met de zijkant (frame) is permanent verbonden en vormt de diffuser (frontkap). Alleen de achterkant is afneembaar. Het moet in eerste instantie worden verwijderd en aan de muur of het plafond worden bevestigd.
 • In het achterdeksel mogen alleen op geschikte plaatsen gaten worden geboord voor bevestigingspinnen. Het is mogelijk om een kabel die uit de muur steekt (indien aanwezig) in te brengen en te installeren. Zorg ervoor dat de LED-installatie niet wordt beschadigd!
Instructies
ACHTERKLEP
Instructies
KLOSZ

 • Om het achterdeksel te verwijderen, draait u alle zichtbare schroeven los (bit Ph1).
 • BELANGRIJKE OPMERKING! In het achterdeksel kunnen veilig gaten worden geboord voor de bevestigingsbouten en voor de kabel die uit de muur steekt (indien voorbereid).
Instructies

 • ONDERBOUWING: De muur moet vlak en gelijkmatig zijn en voldoende draagkracht hebben. De diepte van de gaten moet gelijk zijn aan de lengte van de schroeven. De muurpluggen moeten goed vastzitten. De bijgevoegde schroeven en muurpluggen zijn ontworpen voor massief gemetselde muren. Voor andere soorten wanden (bijv. gipsplaat, poreus beton, poreuze baksteen) moet een geschikt type bevestigingsmateriaal worden gebruikt. Ze zijn verkrijgbaar in bouwwinkels.
 • In het achterdeksel zijn LED-modules en een 12V-voeding ingebouwd. Eén zijde is permanent verbonden met de modules (integraal onderdeel). De andere kant is een uitgang voorbereid voor de stroomaansluiting.
Instructies

Instructies
 • Schroef de achterkant vast aan de muur of het plafond. Gebruik geschikte stopcontacten.
 • Gaten voor montagepennen mogen alleen op veilige plaatsen in de achterdeksel worden geboord om de LED-installatie niet te beschadigen!

 • Zodra alle noodzakelijke installatiestappen zijn voltooid, brengt u de voorklep aan en draait u alle schroeven vast.

  BELANGRIJK! Het deksel is breekbaar en er moet bijzonder voorzichtig mee omgesprongen worden. Het deksel moet goed gemonteerd zijn (zoals het was voordat het werd gedemonteerd) zodat er geen water in kan komen!
Instructies

Vergeet de schroeven niet!

Instructies

Instructies REINIGING EN ONDERHOUD

 • De oppervlakken van het product zijn zeer gevoelig. Vermijd bij het schoonmaken agressieve schoonmaakmiddelen. Het product moet voorzichtig en met de hand worden gewassen met een microvezeldoek. Papier kan krassen maken op de oppervlakken. Wij adviseren warm water met afwasmiddel te gebruiken. Volg de onderstaande instructies om schade aan verschillende soorten oppervlakken door ongeschikte reinigingsmiddelen te voorkomen.
 • Het product mag niet worden gebruikt voor het wassen:
  • bijtende reinigingsmiddelen of schuurmiddelen, bijvoorbeeld poeder of schuurlotion
  • schoonmaakproducten met een hoog alcoholgehalte,
  • grove sponzen en staalborstels,
  • hogedrukreinigers en stoomreinigers,
  • oplosmiddelen,
  • agressieve allesreinigers.

InstructiesWAARSCHUWING! Gevaar voor productschade en kortsluiting! Gebruik geen hogedruk- of stoomreinigers om het product te wassen.

Instructies MILIEUBESCHERMING

Het product wordt gekenmerkt door een hoge energie-efficiëntie (LED). Dit hoofdstuk geeft advies over hoe u het apparaat energiebesparend kunt gebruiken en hoe u het correct kunt weggooien.

Tip: Wanneer u het toestel buitenshuis gebruikt, raden wij u aan de achtergrondverlichting overdag niet aan te zetten, omdat het daglicht het effect van het product verzwakt (het verschil is meestal nauwelijks merkbaar). Wij stellen voor een schemerautomaat of andere regelaar te installeren die het in- en uitschakelen van de achtergrondverlichting op optimale tijden automatiseert.

VERWIJDERING VAN GEBRUIKT PRODUCT:

Het gebruikte product moet volgens de milieuvoorschriften worden afgevoerd. De gebruiker is verplicht deze in te leveren bij de inzamelaars van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Inzamelaars, waaronder lokale inzamelpunten, winkels en gemeenschappelijke eenheden zetten een passend systeem op voor het inleveren van dit soort producten. Een correcte behandeling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur draagt bij tot het voorkomen van schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu als gevolg van de aanwezigheid van gevaarlijke onderdelen en onjuiste opslag en behandeling van dergelijke apparatuur. Laten we samen voor het milieu zorgen!

Instructies VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Controleer de toestand van het product na het uitpakken. Niet aansluiten als het product tijdens het transport is beschadigd. De veilige werking van het product wordt alleen gegarandeerd door een correcte installatie volgens de installatiehandleiding. De installateur is verantwoordelijk voor de juiste werking op de plaats van installatie.

De oppervlakken van het product zijn zeer gevoelig. Behandel voorzichtig tijdens de installatie om ongewenste schade te voorkomen. Een verkeerd bevestigd product kan eraf vallen! Alle bevestigingselementen moeten zorgvuldig en nauwkeurig worden aangebracht.

Een defect product kan leiden tot elektrische schokken! Schakel nooit een defect apparaat in. Trek de stekker uit het stopcontact of verwijder de zekering in de zekeringkast en bel zo snel mogelijk voor service of stuur het product op voor reparatie.

InstructiesOPMERKING!

Gevaar voor elektrische schokken! Onjuist uitgevoerde reparaties vormen een ernstig risico. Alleen bevoegde personen mogen reparaties uitvoeren en beschadigde onderdelen vervangen. Als het product beschadigd is, haal dan de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering in de zekeringkast uit.

Draai, knik of krimp de elektrische kabel nooit. Schade aan de kabel en kortsluiting kunnen het gevolg zijn. Wijzigingen of aanpassingen aan het mechanische ontwerp van het product en het elektrische systeem zijn gevaarlijk en kunnen storingen veroorzaken. Breng geen wijzigingen aan. Elke wijziging maakt de garantie ongeldig.

Controleer de toestand van het product na het uitpakken. Niet aansluiten als het apparaat tijdens het transport is beschadigd.

InstructiesBELANGRIJK!

Het licht van de LED-modules is zeer fel en kan uw gezichtsvermogen beschadigen. Kijk niet langer dan 100 seconden rechtstreeks naar ingeschakelde LED-modules.

InstructiesWAARSCHUWING!

Verstikkingsgevaar! De verpakking is gevaarlijk voor kinderen. Laat kinderen niet met de verpakking spelen!

Het is de moeite waard om de specialisten te vertrouwen. Zo bent u verzekerd van een betrouwbare en professionele reparatie met originele onderdelen voor uw product.

Contactformulier


Wagen