Meteen naar de inhoud

PRIVACYBELEID

Laatst bijgewerkt: 6 september 2022

Dit Privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie wanneer u de Dienst gebruikt en informeert u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Wij gebruiken uw persoonlijke informatie om de Dienst te verlenen en te verbeteren. Door de Dienst te gebruiken stemt u in met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Interpretatie en definities

Interpretatie

Woorden waarvan de eerste letter met een hoofdletter is geschreven, hebben de betekenis die in de volgende termen is gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of zij in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de toepassing van dit privacybeleid:

 • Account betekent een unieke account die voor u is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze dienst of een deel daarvan.

 • Bedrijf (waarnaar in deze overeenkomst wordt verwezen als het "Bedrijf", "Wij", "Ons" of "Onze") verwijst naar LEDWords LLC in Cheyenne.

 • Cookies zijn kleine bestanden die door een website op uw computer, mobiele apparaat of ander apparaat worden geplaatst en die onder meer gegevens bevatten over uw surfgeschiedenis op die website.

 • Land verwijst naar: Polen

 • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Dienst, zoals een computer, mobiele telefoon of digitale tablet.

 • Persoonlijke gegevens is alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

 • Dienst verwijst naar de Site.

 • Dienstverlener betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die namens de Vennootschap gegevens verwerkt. Het verwijst naar derde bedrijven of personen die door het Bedrijf in dienst worden genomen om de Service te vergemakkelijken, om de Service namens het Bedrijf te verlenen, om diensten met betrekking tot de Service te verlenen of om het Bedrijf te helpen bij het analyseren van het gebruik van de Service.

 • Gebruiksgegevens verwijzen naar automatisch verzamelde gegevens, gegenereerd tijdens het gebruik van de Dienst of vanuit de infrastructuur van de Dienst zelf (bijvoorbeeld de duur van een sitebezoek).

 • Website verwijst naar het in Cheyenne gevestigde LEDWords LLC, beschikbaar op https://ledwords.eu/

 • Jij betekent de persoon die toegang heeft tot de Dienst of deze gebruikt, of het bedrijf of de andere rechtspersoon namens wie deze persoon toegang heeft tot de Dienst of deze gebruikt, al naar gelang het geval.

Verzameling en gebruik van uw persoonsgegevens

Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Wanneer u onze dienst gebruikt, kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres

 • Naam

 • Telefoonnummer

 • Adres, provincie, postcode, stad

 • Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld wanneer u de Dienst gebruikt.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres (bijv. IP-adres) van uw apparaat, browsertype, browserversie, de pagina's van onze Dienst die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die u op deze pagina's hebt doorgebracht, unieke apparaatidentificatoren en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u de Dienst opent op of via uw mobiele apparaat, kunnen wij automatisch bepaalde informatie verzamelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat u gebruikt, de unieke identificatiecode van het mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele webbrowser dat u gebruikt, unieke apparaatidentificaties en andere diagnostische gegevens.

Wij kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verstuurt wanneer u onze Dienst bezoekt of de Dienst opent vanaf of via een mobiel apparaat.

Trackingtechnologieën en cookies

Wij gebruiken cookies en soortgelijke traceertechnologieën om de activiteit op onze dienst te volgen en bepaalde informatie op te slaan. De gebruikte trackingtechnologieën zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze dienst te verbeteren en te analyseren. De technologieën die wij gebruiken kunnen onder meer zijn:

 • Cookies of browsercookies. Een cookie is een klein bestand dat op uw apparaat wordt geplaatst. U kunt uw browser opdracht geven alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u sommige delen van onze Dienst mogelijk niet gebruiken. Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast om cookies te weigeren, kan onze Dienst cookies gebruiken.
 • Flash cookies. Sommige functies van onze Dienst kunnen lokaal opgeslagen objecten (of Flash cookies) gebruiken om informatie over uw voorkeuren of uw activiteit op onze Dienst te verzamelen en op te slaan. Flash-cookies worden niet beheerd door dezelfde browserinstellingen die worden gebruikt voor browsercookies. Zie voor meer informatie over het verwijderen van Flash-cookies het artikel "Waar kan ik mijn instellingen wijzigen om lokale gedeelde objecten uit te schakelen of te verwijderen?". verkrijgbaar bij:  https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 • Web beacons. Bepaalde secties van onze Dienst en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan als webbakens (ook bekend als clear gifs, pixeltags en single-pixel gifs), die het Bedrijf bijvoorbeeld in staat stellen gebruikers te tellen die deze pagina's hebben bezocht of een e-mail hebben geopend en voor andere gerelateerde sitestatistieken (bijvoorbeeld het registreren van de populariteit van een bepaalde sectie en het verifiëren van systeem- en serverintegriteit).

Cookies kunnen 'Persistent' of 'Session' zijn. Permanente cookies blijven op uw computer of mobiele apparaat staan wanneer u offline gaat, terwijl sessiecookies worden verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Meer informatie over cookies: Wat zijn koekjes?.

Wij gebruiken zowel sessie- als permanente cookies voor de hieronder beschreven doeleinden:

 • Noodzakelijke/noodzakelijke cookies

  Type: sessiecookies

  Administratie: wij

  Doel: Deze cookies zijn nodig om de via de Website beschikbare diensten te leveren en het gebruik van sommige functies mogelijk te maken. Zij helpen gebruikers te authenticeren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze cookies kunnen de door u gevraagde diensten niet worden geleverd en wij gebruiken deze cookies alleen om deze diensten te leveren.

 • Cookiebeleid / Cookies voor acceptatie van meldingen

  Type: permanente cookies

  Administratie: wij

  Doel: Deze cookies identificeren of gebruikers het gebruik van cookies op de Website hebben geaccepteerd.

 • Functionele cookies

  Type: permanente cookies

  Administratie: wij

  Doel: Met deze cookies kunnen wij de keuzes onthouden die u maakt bij het gebruik van de Site, zoals het onthouden van uw inloggegevens of taalvoorkeuren. Het doel van deze cookies is een meer persoonlijke ervaring te bieden en te voorkomen dat u bij elk gebruik van de site uw voorkeuren opnieuw moet invoeren.

Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en uw cookie keuzes, kunt u terecht in ons Cookiebeleid of de sectie Cookies van ons Privacybeleid.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Het bedrijf kan persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Levering en onderhoud van onze dienstmet inbegrip van het toezicht op het gebruik van onze dienst.

 • Om uw rekening te beheren: uw registratie als gebruiker van de Dienst te beheren. De Persoonsgegevens die u verstrekt kunnen u toegang verschaffen tot verschillende functies van de Dienst die voor u als geregistreerde gebruiker beschikbaar zijn.

 • Om het contract uit te voeren: de ontwikkeling, naleving en sluiting van een contract voor de aankoop van producten, artikelen of diensten die u hebt gekocht of een ander contract met ons via de Dienst.

  .

 • Ik neem contact met je op: Om via e-mail, telefoongesprekken, SMS of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals pushmeldingen voor mobiele apps voor updates of informatieberichten in verband met functies, producten of gecontracteerde diensten, met inbegrip van beveiligingsupdates, contact met u op te nemen wanneer dit noodzakelijk of redelijk is om deze uit te voeren.

 • Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere door ons aangeboden goederen, diensten en evenementen die vergelijkbaar zijn met die welke u reeds hebt gekocht of waarover u hebt geïnformeerd, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.

 • Om uw verzoeken te beheren: Om deel te nemen en uw verzoeken aan ons te beheren.

 • Bij een bedrijfsoverdracht: wij kunnen uw gegevens gebruiken voor de evaluatie of uitvoering van een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of al onze activa, hetzij als lopend bedrijf of als onderdeel van een faillissement, liquidatie of soortgelijke procedure waarbij de door ons bewaarde persoonsgegevens van onze gebruikers van diensten tot de overgedragen activa behoren.

 • Voor andere doeleinden: wij kunnen uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals het analyseren van gegevens, het vaststellen van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en het evalueren en verbeteren van onze Dienst, producten, diensten, marketing en uw ervaring.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen in de volgende situaties:

 • Dienstverleners: wij kunnen uw persoonsgegevens delen met dienstverleners om uw gebruik van onze dienst te controleren en te analyseren, zodat wij contact met u kunnen opnemen.
 • Bij een bedrijfsoverdracht: wij kunnen uw persoonsgegevens delen of overdragen in verband met, of tijdens, onderhandelingen over een fusie, verkoop van de activa van het bedrijf, financiering of overname van ons bedrijf of een deel daarvan aan een ander bedrijf.
 • Met partners: wij kunnen uw informatie delen met onze filialen, in welk geval wij eisen dat deze filialen dit Privacybeleid naleven. Gelieerde ondernemingen zijn onze moedermaatschappij en alle andere dochterondernemingen, joint venture-partners of andere ondernemingen waarover wij zeggenschap hebben of waarover wij gezamenlijk zeggenschap hebben.
 • Met zakenpartners: wij kunnen uw gegevens delen met onze zakelijke partners om u specifieke producten, diensten of promoties aan te bieden.
 • Met andere gebruikers: wanneer u persoonlijke informatie deelt of anderszins in openbare gebieden met andere gebruikers interageert, kan deze informatie door alle gebruikers worden bekeken en extern openbaar worden verspreid.
 • Met uw toestemming: wij kunnen uw persoonsgegevens met uw toestemming voor andere doeleinden openbaar maken.

Opslag van uw persoonlijke gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet. Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld als wij uw gegevens moeten bewaren om aan de toepasselijke wetgeving te voldoen), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid te handhaven.

.

Het bedrijf zal ook Gebruiksgegevens bewaren voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen korter bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt
om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van Onze Dienst te verbeteren of Wij zijn wettelijk verplicht deze gegevens langer te bewaren.

Overdracht van uw persoonlijke gegevens

Uw gegevens, waaronder persoonsgegevens, worden verwerkt in de operationele kantoren van het bedrijf en op andere locaties waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgebracht naar en opgeslagen op computers buiten uw staat, provincie, land of ander overheidsgebied waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van die in uw rechtsgebied.

Uw instemming met dit Privacybeleid en uw daaropvolgende verzending van dergelijke informatie vormt uw instemming met deze overdracht.

Het Bedrijf zal alle nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld, en er zal geen overdracht van uw persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of land, tenzij er passende controles zijn ingesteld, waaronder de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Zakelijke transacties

Als het bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen u op de hoogte brengen voordat uw persoonsgegevens worden overgedragen en onder een ander Privacybeleid komen te vallen.

Handhaving

In bepaalde omstandigheden kan het Bedrijf verplicht zijn uw persoonsgegevens bekend te maken indien de wet dit vereist of in antwoord op geldige verzoeken van openbare autoriteiten (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

Andere wettelijke vereisten

Het Bedrijf kan uw persoonlijke informatie openbaar maken in het goede vertrouwen dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Voldoen aan uw wettelijke verplichting
 • De rechten of eigendom van de Vennootschap beschermen en verdedigen
 • mogelijke misbruiken in verband met de dienst te voorkomen of te onderzoeken
 • De persoonlijke veiligheid van de gebruikers van de diensten of het publiek beschermen
 • Beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid

Veiligheid van uw persoonlijke gegevens

De veiligheid van uw persoonlijke informatie is belangrijk voor ons, maar houd er rekening mee dat geen enkele methode van overdracht via het internet of methode van elektronische opslag veilig is op 100%. Hoewel wij ernaar streven commercieel aanvaardbare maatregelen te nemen om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Privacy van kinderen

Onze dienst is niet gericht op personen jonger dan 13 jaar. Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van personen jonger dan 13 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als wij ontdekken dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van personen jonger dan 13 jaar zonder de toestemming van de ouders te controleren, nemen wij maatregelen om die gegevens van onze servers te verwijderen.

Als wij toestemming nodig hebben als rechtsgrondslag om uw gegevens te verwerken en uw land toestemming van de ouders vereist, kunnen wij de toestemming van uw ouders nodig hebben voordat wij de informatie verzamelen en gebruiken.

Links naar andere websites

Onze dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde klikt, wordt u doorgestuurd naar de website van die derde. Wij raden u ten zeerste aan het privacybeleid te lezen van elke site die u bezoekt.

Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Wij zullen u via e-mail en/of een zichtbare kennisgeving op onze dienst op de hoogte brengen voordat de wijziging van kracht wordt en de "Laatst bijgewerkt"; datum aan het begin van dit Privacybeleid bijwerken.

U wordt aangeraden dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid worden van kracht zodra ze op deze website zijn gepubliceerd.

De link naar de Facebook-account verwijderen

In overeenstemming met de eisen van Facebook plaatsen wij instructies over hoe u de koppeling tussen uw Facebook-account en onze winkel kunt verwijderen:

 1. Ga naar de instellingen en privacy van je Facebook account. Klik op "Instellingen".
 2. Ga dan naar "Toepassingen en sites" en u ziet al uw activiteiten in de toepassingen.
 3. Selecteer "Ledwords".
 4. Klik op de knop "Verwijderen".

Op deze manier wordt de link tussen uw account en onze winkel en al onze toegang tot uw gegevens van Facebook verwijderd.

Contacteer ons

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op de Neem contact op met

Wagen